Възползвайте се сега от най-новите супер оферти! Продукти с високо качество на най-ниски цени

Политика за поверителност

Добре дошли в modnext.bg, блог с афилиирани рецензии и препоръки за разнообразни продукти. Обвързваме се да защитаваме поверителността и личните ви данни, докато използвате този уебсайт.

Събиране и Използване на Лични Данни

Ние събираме лични данни в следните случаи:

Личните данни, които събираме, могат да включват име, имейл адрес и всякакви други данни, които решите да ни предоставите.

Използваме тези данни изключително, за да ви предоставим актуална информация за продукти и услуги, свързани с нашия контент, и за да отговорим на всички въпроси или заявки, които имате към нас.

Бисквитки и Подобни Технологии

Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии, за да подобри вашето преживяване на навигация. Научете повече за това в Политиката за Бисквитки.

Сигурност на Данните

Обвързваме се да защитаваме вашите лични данни и да прилагаме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване на тях.

Промени в Политиката за Поверителност

Нашата политика за поверителност може да се актуализира периодично, за да отразява промените в нашите практики. Всякакви промени ще бъдат публикувани на тази страница и ще бъдат приложими незабавно.

Контакт

За всички въпроси или заявки, свързани с нашата политика за поверителност, моля, свържете се с нас на имейл адрес: [email protected] .

 

Последно актуализирано на: 19 октомври 2023 г.